Αρχική Σελίδα   |    ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ    |    ΟΙ ΔΗΜΟΙ    |    ΟΙΚΙΣΜΟΙ    |    ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΜΟΥΣΕΙΑ    |    ΣΥΛΛΟΓΟΙ    |    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    |    ΑΓΓΕΛΙΕΣ    |    ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
22/2/2019 22:53:23
  


 
Επισκέπτες Online: 353


Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις.


Με 30 θέματα συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά
04-05-2018
Με 30 θέματα συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά
 

Την Τρίτη 8 Μαϊου 2018 και ώρα 16.30 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Λαγκαδά για συζήτηση και λήψη αποφάσων στα παρακάτω θέματα: 

1. Σχέδιο Νόμου «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα Κλεισθένης]».

2. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση wc στη Δημοτική Αγορά Λαγκαδά, Δ.Ε. Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά», (Αριθ. Μελ. 8/2016, Αριθμ. Έργου 4/2017).

3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης 3ουΔημοτικού Σχολείου Λαγκαδά», (Αριθ. Μελ. 6/2016, Αριθμ. Έργου 2/2017).

4. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή τους στα Α/θμια και Β/θμια Συμβούλια κινηματογράφων υπαίθρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, καθώς και υπαλλήλου που θα εκτελεί χρέη γραμματέα.

5. Έγκριση δαπανών στα πλαίσια διοργάνωσης εκδήλωσης βράβευσης των εισαχθέντων μαθητών/μαθητριών του Δήμου Λαγκαδά στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και ψήφιση πίστωσης.

6. Ορισμός προέδρου και μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

7. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 349/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

8. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 18/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

9. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3632/16-02-2018 ένσταση του αναδόχου του έργου «Επίστρωση στίβου Δημοτικού Σταδίου Λαγκαδά με ελαστικό τάπητα» (Αριθμ. Μελ. 24/2009) κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 42921/18-12-2017 Ειδικής Πρόσκλησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

10. Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Α’ τριμήνου, έτους 2018

11. Αναμόρφωση (4η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2018.

12. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού (καθορισμός ειδικοτήτων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

13. Μεταφορά της αρμοδιότητας άρδευσης από το Δήμο Λαγκαδά στη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.).

14. Έγκριση ή μη ηλεκτροδότησης πίλαρ στην είσοδο της Τ.Κ. Αδάμ.

15. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, λόγω παραίτησης.

16. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της «Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά» (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., λόγω παραίτησης.

17. Παράταση των συμβάσεων προμήθειας τροφίμων της «Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά

18. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιο εμπόριο).

19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

21. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

23. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

27. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

28. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

29. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

30. Έγκριση αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ’ξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» και αποδοχή χρηματοδότησης του εν λόγω προγράμματος με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Λαγκαδά»

 

ALBUM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝΕπικοινωνία με lagadas.net
Επιτρέπεται η αναδημοσιεύση του υλικού μόνο με την αναφορά της πηγής © 2010 lagadas.net
design by aksium