Αρχική Σελίδα   |    ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ    |    ΟΙ ΔΗΜΟΙ    |    ΟΙΚΙΣΜΟΙ    |    ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΜΟΥΣΕΙΑ    |    ΣΥΛΛΟΓΟΙ    |    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    |    ΑΓΓΕΛΙΕΣ    |    ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
14/11/2019 23:41:26
  


 
Επισκέπτες Online: 227


Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις.


Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου σήμερα - Τα 16 θέματα
22-07-2019
Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου σήμερα - Τα 16 θέματα
 

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λαγκαδά θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 22/7 στις 18.00 με τα εξής θέματα προς συζήτηση:

1. Ενημέρωση για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.


2. Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3044/08-02-2019 ένσταση της Εταιρείας ΜΕ.ΚΟΝ Α.Ε. αναδόχου του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά» (Αρ. Μελ. 58/2013, Αριθμ. Εργου 8/2017).


3. Αναμόρφωση (7η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019.


4. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2020, του Περιφερειακού Σχεδιασμού Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.


5. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 332/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) – Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.) για την υλοποίηση των εργασιών «Καθαρισμός ρεμάτων στις επτά Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λαγκαδά».


6. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 97/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φ.Ο.Δ.Σ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση της προμήθειας «Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων στους Δήμου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».


7. Εγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ενταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαγκαδά», με κωδικό ΟΠΣ 5003739 στο ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και του συνημμένου σ’ αυτή Τεχνικού Δελτίου Πράξης.


8. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισηγήσεις 9975, 10901, 1129, 11643, 14129 και 30350).


9. Εκλογή τριών αναπληρωματικών μελών (της πλειοψηφίας) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά.

10. Διαγραφή τελών και δικαιωμάτων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

11. Εγκριση οικονομικής ενίσχυσης δημότη-κατοίκου του Δήμου Λαγκαδά.


12. Πληρωμή βεβαιωμένων προστίμων στην ήδη εκκαθαρισθείσα δημοτική επιχείρηση «Κοινοτική Επιχείρηση Χώρων Πολιτιστικών Λειτουργιών Βερτίσκου».


13. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού – Παιδείας» (ΥΚΠΑΑΠ) Δήμου Λαγκαδά, λόγω παραίτησης.

14. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (ΔΕΥΑΛ), λόγω παραίτησης.

15. Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη δραστηριότητα «Πτηνοτροφική μονάδα του κ. Καρακόλη Ευθυμίου, δυναμικότητας 38.000 ωοτόκων ορνίθων», που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή Δ.Ε. Ασσήρου του Δήμου Λαγκαδά», Π.Ε. Θεσσαλονίκης.


16. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 207/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ALBUM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝΕπικοινωνία με lagadas.net
Επιτρέπεται η αναδημοσιεύση του υλικού μόνο με την αναφορά της πηγής © 2010 lagadas.net
design by aksium