Αρχική Σελίδα   |    ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ    |    ΟΙ ΔΗΜΟΙ    |    ΟΙΚΙΣΜΟΙ    |    ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΜΟΥΣΕΙΑ    |    ΣΥΛΛΟΓΟΙ    |    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    |    ΑΓΓΕΛΙΕΣ    |    ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/10/2021 01:49:09


  


 
Επισκέπτες Online: 513


Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις.


Ειδικό συνεργάτη - νομικό ζητά ο δήμαρχος Λαγκαδά
13-01-2020
Ειδικό συνεργάτη - νομικό ζητά ο δήμαρχος Λαγκαδά

Ειδικό συνεργάτη για την παροχή νομικής στήριξης, συμβουλών και διατύπωσης εξειδικευμένων γνώσεων επί νομικών θεμάτων του δημάρχου, ζητά ο δήμαρχος Λαγκαδά Ιωάννης Ταχματζίδης.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά και λήγει την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Τα προσόντα που απαιτούνται είναι τα εξής:

Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007),

Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ( 21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 3584/2007),

Να έχουν την υγεία και τη φυσική ικανότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων τους της θέσης που επιλέγουν (άρθρου 14 του Ν.3584/2007),

Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρου 15 του Ν.3584/2007),

Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007) (υπεύθυνη δήλωση),

Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007), (υπεύθυνη δήλωση)

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν επίσης:

1. Αίτηση υποψηφίου

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου

5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007.

6. Για τα γενικά προσόντα διορισμού υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού.

 

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του/της προσλαμβανομένου/ης (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007).

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο Ειδικής Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη Δημοτική Περίοδο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (κ. Δάτση τηλέφωνο 2394330229) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:30-14:30.


Διαβάστε την προκήρυξη εδώ 

ALBUM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝΕπικοινωνία με lagadas.net
Επιτρέπεται η αναδημοσιεύση του υλικού μόνο με την αναφορά της πηγής © 2010 lagadas.net
design by aksium